Zostań Certyfikowanym liderem_ką
stacjonarnej Szkoły Samodyscypliny Miłości?

Aby zostać certyfikowanym liderem_ką Szkoły Samodyscypliny Miłości konieczne jest:

 1. Przepracowanie ze sobą programu 8 modułów z materiałami dostępnymi na platformie www.aleksandramurphy.pl.
 2. Wypełnienie i odesłanie kwestionariusza z pytaniami dla kandydatów (kliknij tutaj) w terminach naboru. Następny nabór: 12/2024.
 3. Liczba liderów z jednego naboru, to maksymalnie 20 osób.
 4. Poprowadzenie spotkań on-line dla minimum jednej grupy kameralnej uczestników Szkoły Samodyscypliny Miłości Aleksandry Murphy przez program 8 modułów (8 miesięcy). Spotkania odbywają się co 2 tygodnie na wybranej przez lidera_kę platformie.
 5. Aktywne uczestnictwo w grupie liderów na Whatsappie koordynowanej przez Supervisor’a* wyznaczonego przez Aleksandrę Murphy.
 6. Przebycie warsztatów on-line dla liderów_ek prowadzonych przez Aleksandrę Murphy.
 7. Przebycie dwóch weekendowych warsztatów on-line dla liderów_ek prowadzonych przez Trenera Rozwoju Osobistego i Coacha.
 8. Zakończenie programu. Rozmowa z założycielką SSM Aleksandrą Murphy, uzyskanie certyfikatu i podpisanie umowy udzielającej prawa do założenia i prowadzenia Stacjonarnej Szkoły Samodyscypliny Miłości w swoim miejscu zamieszkania.

 

*Superwisor jest to osoba wyznaczona przez Aleksandrę Murphy, która opiekuje się grupą nowych liderów/liderek. Do supervisor’a można się zwrócić z pytaniami, sugestiami, problemami itp. Superwizor spotyka się z grupą liderów raz w miesiącu, w konkretnie wyznaczonym dniu i godzinie tworząc przestrzeń spotkania i podzielenia się swoim doświadczeniem.

Jakie możliwości uzyskuje certyfikowany lider_ka Szkoły Samodyscypliny Miłości?

 • profil lidera_ki na stronie www.aleksandramurphy.pl, w którym umieszczone są informacje o jego /jej działalności, linki do stron, mediów społecznościowych,
 • możliwość otworzenia i prowadzenia Stacjonarnej Szkoły Samodyscypliny w ramach swojej działalności gospodarczej lub wolontariatu,
 • gotowe materiały do pracy, tzn. przewodnik dla liderów_ek, materiały „Na start dla liderów_ek”,
 • możliwość korzystania ze stale poszerzającej się puli programów, materiałów pdf dostępnych na platformie. Ten aspekt daje ogromne korzyści w postaci gotowych tematów lub programów możliwych do realizacji w ramach Szkół Stacjonarnych,
 • możliwość zyskania doświadczenia w bezpiecznej przestrzeni SSM, która oferuje wsparcie na drodze rozwoju i kontakt z innymi liderami/liderkami,
 • możliwość dotarcia do szerokiej bazy odbiorców Aleksandry Murphy, poprzez prowadzenie warsztatów na platformie www.aleksandramurphy.pl po uprzednim ustaleniu zasad z właścicielką platformy Aleksandrą Murphy,
 • możliwość rozwoju i pracy opartych na wartościach chrześcijańskich.

 

Potrzebujesz więcej informacji? Czekamy na Twoje pytania: kontakt@aleksandramurphy.pl

Kwestionariusz dla kandydatów