8 Modułów – program podstawowy Szkoły Samodyscypliny Miłości

Kategoria: Kursy

2,500.00

Chcesz się rozwijać indywidualnie i mieć nieograniczony w czasie dostęp do wszystkich materiałów stworzonych w ramach programu 8 Modułów Szkoły Samodyscypliny Miłości?

Skorzystaj z kursu online „8 Modułów – program podstawowy Szkoły Samodyscypliny Miłości”. (Program dostępny online oznacza, że użytkownik ma do niego dostęp poprzez sieć Internet.)

Co znajdziesz w programie?

95 godzin inspirujących nagrań z modułowych spotkań on-line oraz 20 godzin nagrań porannych ćwiczeń: Pozwól, by mój przekaz wzmocnił Twój fizyczny i duchowy wzrost i umożliwił Ci odkrycie potencjału, o którym nawet nie wiedziałeś.

📘 Pliki PDF pełne wiedzy i wskazówek: Zdobądź dostęp do skarbca cennych informacji, które pomogą Ci w kształtowaniu umysłu i pokonywaniu własnych ograniczeń. Wśród materiałów PDF znajdują się między innymi:

– Cytaty oraz pytania pomocnicze do refleksji,

– Opisy modułów i zadań modułowych,

– Jak kontrolować się mądrzej – 9 pomocnych kroków (w module PERSPEKTYWA),

– Jak wyznaczać swoje priorytety (w module PROKRASTYNACJA),

– Co to jest zdrowie psychiczne. Narzędzia do pracy nad zdrowiem psychicznym.

– Dziennik „…i co dalej?” -do pracy nad poszukiwaniem swojego POWOŁANIA.

 

🌱 E-book „Jak zacząć zdrowo chudnąć”: Odkryj tajniki zdrowego odżywiania i połącz je z mobilizującymi ćwiczeniami fizycznymi, aby osiągnąć swoją najlepszą formę!

Program powstał na podstawie materiałów dostępnych na platformie Szkoły Samodyscypliny Miłości nagrywanych w okresie od września 2023 do kwietnia 2024. Można go odtworzyć w dowolnym momencie – jego treści są uniwersalne.

8 Modułów to mój autorski, bazowy program w ramach Szkoły Samodyscypliny Miłości.
Nauczenie się Samodyscypliny owocuje progresem w wielu aspektach życia, pogłębioną świadomością i trwałymi zmianami. Metoda celuje na poprawę zdrowia psychicznego, fizycznego, duchowego i finansowego. 8 Modułów SSM to intensywna praca z własną wolną wolą, w oparciu o miłość, w godności Dziecka Bożego, dla poprawy jakości swojego życia i życia ludzi wokół. Trzy najważniejsze zasady samodyscypliny w ujęciu mojej metody to; radykalna odpowiedzialność, radykalna akceptacja i konsekwentna akcja.

 

8 Modułów SSM to:

1. CIAŁO
Wdrożenie nawyków kreujących zdrowie.

Pozbycie się nadwagi, wzmocnienie mięśni i zbudowanie masy mięśniowej.

Synchronizacja z rytmem dobowym i infradialnym (w przypadku kobiet).

2. PERSPEKTYWA
Wdrożenie świadomego dialogu wewnętrznego poprzez regularną refleksję, praktykę wdzięczności, radykalnej obecności,

Codzienne utrzymywanie skupienia na własnych priorytetach i świadome zarządzanie sposobem myślenia.

3. POKORA
Radykalna akceptacja siebie, swojej przeszłości i teraźniejszości.

Sztuka ustanawiania priorytetów.

Uznanie ograniczoności czasu.

Wdrożenie postawy nieustannego wybaczania.

Liczenie się z naturalnymi ograniczeniami natury ludzkiej i świata zewnętrznego.

Sztuka przyznawania się do swoich pragnień.

4. PROKRASTYNACJA
Działanie nakierowane na własne priorytety.

Częsta weryfikacja własnych priorytetów.

Realizowanie własnych zamierzeń w konkretnie ustalonym czasie.

Docenianie dnia dzisiejszego.

5. WYTRWAŁOŚĆ
Trwanie w nowych standardach postępowania i myślenia.

Uczenie się długodystansowości.

Ćwiczenie nowo nabytych umiejętności i postaw w różnych okolicznościach.

6. GRANICE
Wychodzenie ze swoimi granicami do świata zewnętrznego.

Ćwiczenie asertywności.

Opowiadanie się za swoimi wartościami, otwartość w komunikowaniu swoich granic i życie według nich.

Stałe weryfikowanie swoich granic, uczenie się elastyczności i bycia ze sobą w zgodzie.

7. RYZYKO
Praktyka zgadzania się na konsekwencje życia w prawdzie ze sobą.

Przyjmowanie i adaptowanie się do skutków własnych postaw i decyzji.

Ćwiczenie się w odwadze dokonywania trudnych ale niezbędnych wyborów.

8. POWOŁANIE

Pogłębiona refleksja nad życiem pod kątem pytań o sens i wdrożenie niezbędnych

kroków prowadzących do życia w zgodzie ze swoim powołaniem.

Zdrowe przekierowanie skupienia z siebie na innych ludzi.

Weryfikacja życiowej drogi.

Działanie w pełni własnego potencjału.

 

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU 8 MODUŁÓW SSM:

> Kolejność modułów jest nieprzypadkowa dlatego bardzo ważne jest aby przechodzić przez moduły od pierwszego do ostatniego.

> Na każdy moduł warto poświęcić od jednego do maksymalnie 4 tygodni.

> Do programu należy przygotować notatnik, który będzie służył do różnych zadań, refleksji i dialogu wewnętrznego.

> Program jest nastawiony na praktyczną pracę ze sobą, dlatego do każdego modułu są proponowane zadania. Należy wybrać przynajmniej jedno. Nie chodzi o odhaczanie i o ilość zadań, chodzi o ćwiczenie swojej woli i o doświadczenie własnej sprawczości.

> Do każdego modułu są przygotowane treści w formie video i materiałów pdf. Korzystaj z nich w miarę swoich możliwości, nie wszystko musisz przesłuchać. Ważne jest aby spotkać się ze sobą w każdym z modułów i przyjrzeć prawdzie i tam gdzie trzeba wejść w niezbędne dyscypliny.

Każdy Twój lepszy wybór wpływa pozytywnie nie tylko na Ciebie, ale i na każdego, na kogo masz wpływ fizycznie i wirtualnie.

Działamy!

 

OPINIE UCZESTNIKÓW 8 MODUŁÓW