Szkoła Samodyscypliny

O kursie

 

SKORZYSTAJ Z OFERTY SSM
Cenisz sobie poczucie przynależności do grupy, związku i zaangażowania wobec innych ludzi? A może wolisz rozwijać się indywidualnie?

Wybierz ofertę uszytą na Twoją miarę!

 

Opcja podstawowa Opcja rozszerzona*
89,- zł./m-c 189,- zł./m-c
Dostęp do moich bieżących live’ów związanych z TEMATEM MIESIĄCA – jestem z Wami od poniedziałku do piątku.
Rodzaje live’ów:
– minimum jeden główny live wprowadzający do tematu i zadań danego miesiąca,
– live Q&A – pytania i odpowiedzi,
– krótkie live’y motywacyjne: od poniedziałku do piątku w odniesieniu do cytatów z Biblii, filozofii stoickiej lub innych źródeł mądrości lub
– krótkie live’y – mobilizacje: ćwiczenia fizyczne od poniedziałku do piątku ,
– dodatkowe live’y – spontaniczne z mocnymi motywacjami na TU i TERAZ.
🟢 🟢
Dostęp do biblioteki SSM, w której znajduje się cykl nagrań do programu 8 MODUŁÓW. Na dzień dzisiejszy (09.04.2024) oferuję Ci bazę ponad 140 filmów! 🟢 🟢
Dostęp do materiałów pdf – a wśród nich, min.:
– Cytaty oraz pytania pomocnicze do refleksji,
– Opisy modułów i zadań modułowych,
– Jak kontrolować się mądrzej – 9 pomocnych kroków
– Jak wyznaczać swoje priorytety
– Co to jest zdrowie psychiczne. Narzędzia do pracy nad zdrowiem psychicznym.
– E-book: Jak zacząć zdrowo chudnąć
– Dziennik …i co dalej? -do pracy nad poszukiwaniem swojego POWOŁANIA
– i wiele, wiele innych…
🟢 🟢
Dostęp do społeczności osób wspierających i motywujących się wzajemnie na zamkniętej grupie na FB. 🟢 🟢
Dostęp do kameralnej grupy Szkoły Samodyscypliny Miłości prowadzonej przez Liderkę Samodyscypliny. 🔴 🟢

 

* Możliwość zakupu wersji rozszerzonej od 25.04.2024r.

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Szkoła Samodyscypliny oparta na Miłości, łączy w sobie wartości chrześcijańskie i szeroko zakreśloną wiedzę naukową.
To przestrzeń do rozwoju, do której można dołączyć i odejść według własnych potrzeb.

  TEMAT MIESIĄCA* 

POWOŁANIE

W kwietniu w SSM:

10 minutowy trening mobilizujący ciało i psychikę (dla lepszego funkcjonowania mózgu, metabolizmu, gospodarki glukozowo -insulinowej, hormonalnej – całego układu!) – dzięki temu osiągamy lepszą perspektywę, szybsze myślenie, większą klarowność myśli, większą kontrolę nad skupieniem i stabilną energię w ciągu dnia.
W kwietniowym module POWOŁANIE rozwijamy się w umiejętności szukania… Wiele uczestników szuka odpowiedzi na pytania, sensu, celu, rozwiązania problemu, powołania….

W module:
Od poniedziałku do piątku:

5:00 – post z pytaniem i cytatem dnia, które mogą pomóc w refleksji i odkrywania nowych punktów widzenia.
6:00 – 10 minut mobilizacji na żywo (do odtworzenia później)
18:00 – mój krótki komentarz LIVE odnośnie pytania i cytatu dnia.

Polecane dyscypliny w tym miesiącu dla stworzenia lepszych warunków (kumulacja energii) do pracy ze sobą.
Detoks dopaminowy:
Ograniczenie mediów (okno korzystania z mediów)
Detoks od cukru, alkoholu, pornografii, zbędnych zakupów
Okno żywieniowe

Duży LIVE wprowadzający 02.04. o godzinie 18:00.
29.04. – godz. 19:00 – LIVE Q&A – pytania zadajemy pod postem na zamkniętej grupie FB przed live.

Wszystkim obecnym w Szkole i dołączającym życzę konsekwencji, godnego traktowania się w kryzysach i szacunku do siebie na drodze rozwoju, czyli pełni!

* TEMAT MIESIĄCA PROWADZONY JEST PRZEZE MNIE – NA ŻYWO, TZN W CZASIE RZECZYWISTYM W FORMIE ONLINE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

JUŻ WKRÓTCE W SSM

  TEMAT MIESIĄCA W MAJU:

—>MOJE MEDIA – WARTOŚĆ DLA ŚWIATA<—

Miesiąc dedykowany osobom, które chcą wnosić w ten świat dobro przez Internet. Zapraszam osoby pracujące w mediach a także po prostu posługujące się mediami.

—>   PROGRAM 8 MODUŁÓW*  <—

– to już 3 edycja!

Tym razem program będzie realizowany w małych grupach on-line przy użyciu nagrań znajdujących się w Bibliotece Szkoły. Grupy są prowadzone przez Liderki Samodyscypliny na WhatsAppie.

->  Składają się z ok. 10 – 13 osób, które wspólnie pracują nad programem 8 modułów, wspierają się, pytają, dzielą się swoimi doświadczeniami, motywują,
->  Grupy spotykają się online na wyznaczonej przez Liderkę platformie (Zoom, GMeet, WhatsApp, Teams lub inna),
->  Spotkania odbywają się co 2 tygodnie,
->  Podczas spotkań każdy z uczestników ma włączoną kamerkę,
-> Na spotkaniach każdy z uczestników bierze aktywny udział, ma przestrzeń do wypowiedzi.
UWAGA!! LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

MOŻLIWOŚĆ ZAPISÓW JUŻ WKRÓTCE NA STRONIE!

* PROGRAM 8 MODUŁÓW PROWADZONY JEST PRZEZ LIDERKI SAMODYSCYPLINY W OPARCIU O LIVE’Y ZNAJDUJĄCE SIĘ W BIBLIOTECE SZKOŁY.

______________________________________________________________________________________________________________________________________


8 Modułów to bazowy program Szkoły Samodyscypliny Miłości. Jest to mój autorski program, który powstał na bazie wartości chrześcijańskich w oparciu o moje doświadczenia życiowe oraz zdobytą wiedzę naukową. Nauczenie się samodyscypliny owocuje progresem w wielu aspektach życia, pogłębioną świadomością i trwałymi zmianami. Metoda celuje na poprawę zdrowia psychicznego, fizycznego, duchowego i finansowego. 8 Modułów SSM to intensywna praca z własną wolną wolą, w oparciu o miłość, w godności Dziecka Bożego dla poprawy jakości swojego życia i życia ludzi wokół. Trzy najważniejsze zasady samodyscypliny w ujęciu mojej metody to; radykalna odpowiedzialność, radykalna akceptacja i konsekwentna akcja.

8 Modułów SSM to:
1. CIAŁO
2. PERSPEKTYWA
3. POKORA
4. PROKRASTYNACJA
5. WYTRWAŁOŚĆ
6. GRANICE
7. RYZYKO
8. POWOŁANIE

Ciało.
Wdrożenie nawyków kreujących zdrowie.
Pozbycie się nadwagi, wzmocnienie mięśni i zbudowanie masy mięśniowej.
Synchronizacja z rytmem dobowym i infradialnym (w przypadku kobiet).
Perspektywa.
Wdrożenie świadomego dialogu wewnętrznego poprzez regularną refleksję, praktykę wdzięczności, radykalnej obecności,
Codzienne utrzymywanie skupienia na własnych priorytetach i świadome zarządzanie sposobem myślenia.
Pokora.
Radykalna akceptacja siebie, swojej przeszłości i teraźniejszości.
Sztuka ustanawiania priorytetów.
Uznanie ograniczoności czasu.
Wdrożenie postawy nieustannego wybaczania.
Liczenie się z naturalnymi ograniczeniami natury ludzkiej i świata zewnętrznego.
Sztuka przyznawania się do swoich pragnień.
Prokrastynacja.
Działanie nakierowane na własne priorytety.
Częsta weryfikacja własnych priorytetów.
Realizowanie własnych zamierzeń w konkretnie ustalonym czasie.
Docenianie dnia dzisiejszego.
Wytrwałość.
Trwanie w nowych standardach postępowania i myślenia.
Uczenie się długodystansowości.
Ćwiczenie nowo nabytych umiejętności i postaw w różnych okolicznościach.
Granice.
Wychodzenie ze swoimi granicami do świata zewnętrznego.
Ćwiczenie asertywności.
Opowiadanie się za swoimi wartościami, otwartość w komunikowaniu swoich granic i życie według nich.
Stałe weryfikowanie swoich granic, uczenie się elastyczności i bycia ze sobą w zgodzie.
Ryzyko.
Praktyka zgadzania się na konsekwencje życia w prawdzie ze sobą.
Przyjmowanie i adaptowanie się do skutków własnych postaw i decyzji.
Ćwiczenie się w odwadze dokonywania trudnych ale niezbędnych wyborów.
Powołanie.
Pogłębiona refleksja nad życiem pod kątem pytań o sens i wdrożenie niezbędnych
kroków prowadzących do życia w zgodzie ze swoim powołaniem.
Zdrowe przekierowanie skupienia z siebie na innych ludzi.
Weryfikacja życiowej drogi.
Działanie w pełni własnego potencjału.

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU 8 MODUŁÓW SSM:
> Kolejność modułów jest nieprzypadkowa dlatego bardzo ważne jest aby przechodzić przez moduły od pierwszego do ostatniego.
> Na każdy moduł warto poświęcić od jednego do maksymalnie 4 tygodni.

Do programu należy przygotować notatnik, który będzie służył do różnych zadań, refleksji i dialogu wewnętrznego.
> Program jest nastawiony na praktyczną pracę ze sobą, dlatego do każdego modułu są proponowane zadania. Należy wybrać przynajmniej jedno. Nie chodzi o odhaczanie i o ilość zadań, chodzi o ćwiczenie swojej woli i o doświadczenie własnej sprawczości.
> Do każdego modułu są przygotowane treści w formie video i materiałów pdf. Korzystaj z nich w miarę swoich możliwości, nie wszystko musisz przesłuchać. Ważne jest aby spotkać się ze sobą w każdym z modułów i przyjrzeć prawdzie i tam gdzie trzeba wejść w niezbędne dyscypliny.
> Zapraszam Cię do dzielenia się swoim doświadczeniem pracy ze sobą w postaci 1-2 postów na moduł, na zamkniętej grupie Szkoły Samodyscypliny oraz z szerszym gronem odbiorców na publicznej przestrzeni Szkoły Samodyscypliny: https://www.facebook.com/groups/296160389521197

Każdy Twój lepszy wybór wpływa pozytywnie nie tylko na Ciebie, ale i na każdego na kogo masz wpływ fizycznie i wirtualnie. Działamy!
W razie pytań zapraszam do pisania na kontakt@aleksandramurphy.pl

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Jak działa Szkoła Samodyscypliny?
1. Po wykupieniu subskrypcji otrzymujesz dostęp do materiałów na swoim Koncie Uczestnika na platformie SZKOŁA SAMODYSCYPLINY.
2. Równolegle otrzymujesz link do zamkniętej grupy na Facebook’u.
3. Wszystkie nagrania są zapisywane na Koncie Uczestnika na Platformie – dlatego każdy ma szansę powrotu i ponownego odtworzenia materiałów.

Co jeszcze dzieje się na grupie FB w okresie miesiąca?
Każdy Uczestnik jest zaproszony do napisania lub nagrania 2 postów w każdym miesiącu. Celem grupy jest dzielenie się SWOIM doświadczeniem, procesem, planami, sukcesami i upadkami oraz wynikami pracy w Samodyscyplinie. W ten sposób nie tylko uzyskujemy wsparcie od innych, ale również – czasem nieświadomie – inspirujemy pozostałych Uczestników.

Poniżej znajdziesz prezentację struktury aktualnych tematów w ramach programu Szkoły Samodyscypliny. Po skorzystaniu z jednorazowego dostępu, masz zapewniony miesięczny dostęp do pełnej gamy treści. Bez względu na moment dołączenia do Szkoły, zyskujesz dostęp zarówno do aktualnych materiałów, jak i archiwalnych. Uwaga! Struktura ta będzie systematycznie wzbogacana o kolejne moduły – Szkoła jest dynamiczna i stale się rozwija.

Pokaż więcej

Czego się nauczysz?

 • szacunek do swojego ciała,
 • zasady zdrowego odżywiania,
 • szacunek do swojego wnętrza
 • detoks cyfrowy/mediowy,
 • bliskość z naturą,
 • wytrwałość w postanowieniach,
 • stawianie sobie konkretnych celów,
 • realne zmiany wprowadzane metodą małych kroczków

Zawartość kursu

LIVE !!!

 • Dołącz do nas
  00:00

AKTUALNOŚCI

Wprowadzenie do Samodyscypliny

Ciało

Perspektywa

Pokora

Prokrastynacja

Wytrwałość

Granice

Ryzyko

Powołanie

Mobilizacje

E-book

Dodatkowe live’y i materiały